บริษัท ส.รัชนีซาวด์ จำกัด... ดำเนินงานโดย คุณสุเมธ สุภัครนสิริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ด้วยความซื่อสัตย์และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสูงสุด

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งทุกคนล้วนมีประสบการณ์ด้านการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เป็นอย่างดี บริษัทมีการอบรมพนักงานและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่งานทุกชิ้นที่
รับบริการจากเรา ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่าผลงานของบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจ แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของได้อย่างแน่นอน


ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์พยานถึงความสำเร็จของบริษัทเริ่มที่การได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต จากอาจารย์ไพบูลย์ ศุภวารี นายกสมาคมดนดรีแห่งประเทศไทย ในงานประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ " ออดิโอแฟร์ 84 "

เรามิได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้น ต่อมาบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ อาทิเช่น
- โล่เกียรติยศ ประเภทยอดจำหน่ายสูงสุด สินค้า " แอลไพน์ "
- โล่เกียรติยศ ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องเสียง " เนชั่นแนล " ยอดเยี่ยม
- รางวัลด้านการบริการด้วยความซื่อสัตย์จากบริษัท 3 เอ็ม แห่งประเทศไทย
- รางวัลประกาศนียบัตร ด้านการบริการติดตั้งเครื่องเสียง " นากามิชิ " จากนากามิชิ คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศญี่ปุ่น

เหล่านี้คือสิ่งที่ บริษัท ส.รัชนีซาวด์ จำกัด ภาคภูมิใจและจะดำรงรักษาความเป็นหนึ่งไว้ตลอดไป

 

บริษัท พชร ไฮไฟ จำกัด
395/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ (ตรงข้ามเอกไพลิน ทาวเวอร์)
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (09.00-19.00 น.)
Tel. : 0-2758-7464-7 Fax. : 0-2385-7752

 
Home | About us| Products| Services| News| Contacts
Copyright © 2009 Sr-Sound All right reserved
powered by VRS Studio