ส.รัชนีซาวด์ / บ.พชร ไฮไฟ จำกัด
395/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์
(ตรงข้ามเอกไพลิน ทาวเวอร์/เยื้อง ฟู๊ดแลนด์)
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
Tel. : 0-2758-7464-7 Fax. : 0-2385-7752

(09.00-19.00 น.) หยุดทุกวันจันทร์


บริษัท พชร ไฮไฟ จำกัด
395/4 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ (ตรงข้ามเอกไพลิน ทาวเวอร์)
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (09.00-19.00 น.)
Tel. : 0-2758-7464-7 Fax. : 0-2385-7752

 
Home | About us| Products| Services| News| Contacts
Copyright © 2009 Sr-Sound All right reserved
powered by VRS Studio